όλοι οι κλάδοι της οικονομίας στο καθεστώς της ψηφιακής κάρτας εργασίας