Σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας