νέο ηλεκτρονικό αρχείο με αναλυτικά για την ακίνητη περιουσία