διορθωτικές μικροπαρεμβάσεις και για άλλες κατηγορίες αυτοαπασχολουμένων